อัลบั้ม อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ความหมายพิเศษความฝันมีชีวิต by อริสมันต์Album
Logo Album( 9 Songs )
Page 1|
Comment 1 to 1
Page 1|

noppadol_ouyanukul

2010-09-24 10:50:36

7.รักเธอเสมอใจ 1. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 01 - ลงแดง (4:05) 2. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 02 - อาภัพ (4:1Cool 3. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 03 - ไม่หนักหัวใคร (4:10) 4. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 04 - วรรคใจ (4:10) 5. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 05 - คาถา (4:06) 6. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 06 - รักเธอเสมอใจ (5:01) 7. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 07 - สุดสายป่าน 8. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 08 - สวมเขา 9. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 09 - เคาะกะลา 10. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 10 - อนุรักษ์

 

อริสมันต์ ( 19 Albums )

รักเธอไม่รู้จบ

10 Songs

บันทึกการแสดงสด คอนเสิร์ตนี้(ก็)ไม่มีพี่เลี้ยง

15 Songs

อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 007

10 Songs

อริสมันต์ 2 ลีลา (ลูกทุ่ง)

14 Songs

รวมฮิตอริสมันต์...เสมอใจ

3 Songs

อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ความหมายพิเศษความฝันมีชีวิต

9 Songs

อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ความหมายพิเศษก่อกองทราย

9 Songs

ความหมายพิเศษ"ผู้ชาย ฟ้าคราม และความรัก"

11 Songs

รักเธอตลอดเวลา

10 Songs

ความหมายที่ 3 เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง

12 Songs

ความหมายที่ 2 เจตนายังเหมือนเดิม

11 Songs

อริสมันต์ - สัญญาจากหัวใจ

10 Songs

อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - กังวานทุ่ง

12 Songs

อริสมันต์ - รางวัลแห่งรัก

10 Songs

รักเธอเสมอใจ

 

อริสมันต์ - ความหมายที่ 4 สงสัยใจสะเทิ้น

10 Songs

Number 1 Hitz - Arisman

3 Songs

Best Hits-อริสมันต์

8 Songs

ความหมายของผู้ชายคนหนึ่ง

10 Songs