ร็อกแปดแสน

 

อัลบั้ม : ร็อกแปดแสน ชุดที่ 7

12 Songs

 

อัลบั้ม : ร็อกแปดแสน ชุดที่ 6

12 Songs

 

อัลบั้ม : ร็อกแปดแสน ชุดที่ 5

12 Songs