Nano

My name is Nano

ชื่อ : Nano Supernova
เพศ : ชาย
วันเกิด : 1995-06-22
ploy2003786 เขียนข้อความใน guestbook ของ Nano
 "Hello^^ดีค่ะ"
2010-06-26 20:40:01
เบื่อ เศร้า เหงา เซ็ง ค่ะ เขียนข้อความใน guestbook ของ Nano
 "ทักทายจร้าเช่อรัยหว่า"
2010-04-29 14:16:10
นู๋_เป้~!!~ เขียนข้อความใน guestbook ของ Nano
 "ดีค๊า~~!!~^o^~"
2010-04-23 15:04:50
kiss ถึง เทอร์ เขียนข้อความใน guestbook ของ Nano
 "ดีค่ะ^^"
2010-04-19 14:44:00
ploy2003786 เขียนข้อความใน guestbook ของ Nano
 "Hello^^ดีค่ะ"
2010-06-26 20:40:01
เบื่อ เศร้า เหงา เซ็ง ค่ะ เขียนข้อความใน guestbook ของ Nano
 "ทักทายจร้าเช่อรัยหว่า"
2010-04-29 14:16:10
นู๋_เป้~!!~ เขียนข้อความใน guestbook ของ Nano
 "ดีค๊า~~!!~^o^~"
2010-04-23 15:04:50
kiss ถึง เทอร์ เขียนข้อความใน guestbook ของ Nano
 "ดีค่ะ^^"
2010-04-19 14:44:00
Page 1|2|3|4|5|>|
Comment 1 to 4
Page 1|

ploy2003786

2010-06-26 20:38:36

Hello^^ดีค่ะ

 

เบื่อ เศร้า เหงา เซ็ง ค่ะ

2010-04-29 14:15:13

ทักทายจร้าเช่อรัยหว่า

 

นู๋_เป้~!!~

2010-04-23 15:03:57

ดีค๊า~~!!~^o^~

 

kiss ถึง เทอร์

2010-04-19 14:43:10

ดีค่ะ^^