saboo

My name is saboo

ชื่อ : laksanaporn prakobdee
เพศ : หญิง
วันเกิด : 1995-06-19
saboo คอมเมนท์วิดีโอ MV เพลง Count On Me (Nothing On You) : Jay Park ของ Jay Park
"หวัดดีคร่า มีไรมาฝาก ขอ โท ด นะ มัน เป็น ลูกโซ่ นะ ส่ง นะ ต่อ ด้วย ... รัก ส่ง ... ........ ถ้า เห็น ข้อความ นี้ แสดง ว่า คุณ ถูก คำ สาป รัก จง ส่ง ข้อความ นี้ ให้ ครบ 20 คน ภายใน 19 วัน ต่อ จาก นี้ แล้ว พรุ่งนี้ จะ เป็น วัน ที่ ดี ที่สุด ของ คุณ เที่ยง คืน นี้ รัก ที่ แท้จริง ของ คุณ จะ ปราก ฎ ออก แต่ ถ้า คุณ ไม่ ส่ง จดหมาย นี้ ตาม ที่ กล่าว คุณ จะ ประสบ แต่ ความ ปวดร้าว อกหัก แฟน ทิ้ง โดน ทุก คน รอบ ข้าง รังเกียจ ... และ ไม่ สนใจ ใย ดี คุณ เลย -*- _ (รีบ ส่ง ใ ห้ ครบ นะ) อ ย่ า ล บ ห ลู่ น ะ แ ล้ ว จ ะ พ บ กั บ รั ก แ ท้ ....... ห้าม ส่ง คืน ......."
2010-07-27 20:29:43
saboo ดูวิดีโอของ Jay Park
2010-07-27 20:29:35
"หวัดดีคร่า มีไรมาฝาก ขอ โท ด นะ มัน เป็น ลูกโซ่ นะ ส่ง นะ ต่อ ด้วย ... รัก ส่ง ... ........ ถ้า เห็น ข้อความ นี้ แสดง ว่า คุณ ถูก คำ สาป รัก จง ส่ง ข้อความ นี้ ให้ ครบ 20 คน ภายใน 19 วัน ต่อ จาก นี้ แล้ว พรุ่งนี้ จะ เป็น วัน ที่ ดี ที่สุด ของ คุณ เที่ยง คืน นี้ รัก ที่ แท้จริง ของ คุณ จะ ปราก ฎ ออก แต่ ถ้า คุณ ไม่ ส่ง จดหมาย นี้ ตาม ที่ กล่าว คุณ จะ ประสบ แต่ ความ ปวดร้าว อกหัก แฟน ทิ้ง โดน ทุก คน รอบ ข้าง รังเกียจ ... และ ไม่ สนใจ ใย ดี คุณ เลย -*- _ (รีบ ส่ง ใ ห้ ครบ นะ) อ ย่ า ล บ ห ลู่ น ะ แ ล้ ว จ ะ พ บ กั บ รั ก แ ท้ ....... ห้าม ส่ง คืน ......."
2010-07-27 20:29:30
2010-07-27 20:29:18
saboo คอมเมนท์วิดีโอ นายใจร้าย ของ RAFFY & NANCY
"หวัดดีคร่า มีไรมาฝาก ขอ โท ด นะ มัน เป็น ลูกโซ่ นะ ส่ง นะ ต่อ ด้วย ... รัก ส่ง ... ........ ถ้า เห็น ข้อความ นี้ แสดง ว่า คุณ ถูก คำ สาป รัก จง ส่ง ข้อความ นี้ ให้ ครบ 20 คน ภายใน 19 วัน ต่อ จาก นี้ แล้ว พรุ่งนี้ จะ เป็น วัน ที่ ดี ที่สุด ของ คุณ เที่ยง คืน นี้ รัก ที่ แท้จริง ของ คุณ จะ ปราก ฎ ออก แต่ ถ้า คุณ ไม่ ส่ง จดหมาย นี้ ตาม ที่ กล่าว คุณ จะ ประสบ แต่ ความ ปวดร้าว อกหัก แฟน ทิ้ง โดน ทุก คน รอบ ข้าง รังเกียจ ... และ ไม่ สนใจ ใย ดี คุณ เลย -*- _ (รีบ ส่ง ใ ห้ ครบ นะ) อ ย่ า ล บ ห ลู่ น ะ แ ล้ ว จ ะ พ บ กั บ รั ก แ ท้ ....... ห้าม ส่ง คืน ......."
2010-07-27 20:29:07
saboo ดูวิดีโอของ RAFFY & NANCY
2010-07-27 20:29:00
saboo คอมเมนท์เพลง ฝากรัก ของ Pink Panther
"หวัดดีคร่า มีไรมาฝาก ขอ โท ด นะ มัน เป็น ลูกโซ่ นะ ส่ง นะ ต่อ ด้วย ... รัก ส่ง ... ........ ถ้า เห็น ข้อความ นี้ แสดง ว่า คุณ ถูก คำ สาป รัก จง ส่ง ข้อความ นี้ ให้ ครบ 20 คน ภายใน 19 วัน ต่อ จาก นี้ แล้ว พรุ่งนี้ จะ เป็น วัน ที่ ดี ที่สุด ของ คุณ เที่ยง คืน นี้ รัก ที่ แท้จริง ของ คุณ จะ ปราก ฎ ออก แต่ ถ้า คุณ ไม่ ส่ง จดหมาย นี้ ตาม ที่ กล่าว คุณ จะ ประสบ แต่ ความ ปวดร้าว อกหัก แฟน ทิ้ง โดน ทุก คน รอบ ข้าง รังเกียจ ... และ ไม่ สนใจ ใย ดี คุณ เลย -*- _ (รีบ ส่ง ใ ห้ ครบ นะ) อ ย่ า ล บ ห ลู่ น ะ แ ล้ ว จ ะ พ บ กั บ รั ก แ ท้ ....... ห้าม ส่ง คืน ......."
2010-07-27 20:28:54
saboo ฟังเพลงของ Pink Panther
Album : พิงค์ เพนเตอร์ - รักฉันนั้นเพื่อเธอ
2010-07-27 20:28:44
"หวัดดีคร่า มีไรมาฝาก ขอ โท ด นะ มัน เป็น ลูกโซ่ นะ ส่ง นะ ต่อ ด้วย ... รัก ส่ง ... ........ ถ้า เห็น ข้อความ นี้ แสดง ว่า คุณ ถูก คำ สาป รัก จง ส่ง ข้อความ นี้ ให้ ครบ 20 คน ภายใน 19 วัน ต่อ จาก นี้ แล้ว พรุ่งนี้ จะ เป็น วัน ที่ ดี ที่สุด ของ คุณ เที่ยง คืน นี้ รัก ที่ แท้จริง ของ คุณ จะ ปราก ฎ ออก แต่ ถ้า คุณ ไม่ ส่ง จดหมาย นี้ ตาม ที่ กล่าว คุณ จะ ประสบ แต่ ความ ปวดร้าว อกหัก แฟน ทิ้ง โดน ทุก คน รอบ ข้าง รังเกียจ ... และ ไม่ สนใจ ใย ดี คุณ เลย -*- _ (รีบ ส่ง ใ ห้ ครบ นะ) อ ย่ า ล บ ห ลู่ น ะ แ ล้ ว จ ะ พ บ กั บ รั ก แ ท้ ....... ห้าม ส่ง คืน ......."
2010-07-27 20:28:35
Album : ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อัลบั้มใหม่
2010-07-27 20:28:29
Page 1|2|3|4|5|>|