ไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม แต่ให้รู้ไว้ใจฉันคิดถึงเธอ

My name is ไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม แต่ให้รู้ไว้ใจฉันคิดถึงเธอ

ชื่อ : ไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม แต่ให้รู้ไว้ใจฉันคิดถึงเธอ
เพศ : หญิง
วันเกิด : 1991-07-25