เนื้อเพลง : เพียงรักและเข้าใจ (แหม่ม พัชริดา)

ศิลปิน : รวมศิลปิน (รวมเพลงละคร ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน)

อัลบั้ม : รวมเพลงละคร ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน

หากเกิดความรัก ในใจ
เข้าใจในรัก กันบ้าง
จะเกิด ปัญหา ใด ๆ
สองใจจะรัก ไม่ห่าง

จะพบความจริง อีกไกล
ให้รักเราคอย บอกทาง
พร้อมใจเดิน กันไป
เปรียบรักใดใคร เทียมเท่า

ขอ เพียงแค่
เราเข้าใจซึ่ง กันและกัน
ความ สัมพันธ์
สร้างความฝัน ให้เป็นจริง

เราจับมือร่วมแรง ร่วมใจ
เดิน ก้าวไป
ฝากใจไว้ ดวงเดียวกัน

ร่วมสุขและความทุกข์ กันไป
ไม่หวั่น หากเราสองเต็มใจ

ด้วย เราเข้าใจซึ่งกัน และกัน
เรารักกัน มั่นเสมอ

หากผิด จงคิดอภัย
รักจงทำใจ ให้กว้าง
จะสุขจะทุกข์ เพียงใด
รักเรามั่นไกล ไม่ห่าง